• کمیسیون پذیرش، ارزیابی و بازرسی

    اهداف و وظایف کمیسیون پذیرش , ارزیابی و بازرسی

    -        آماده سازی و بستر سازی جهت عضویت فعالان صنف در سازمان نظام صنفی رایانه ای

    -        شناسایی واحدهای غیرعضو فعال در این صنف و پیگیری جذب آنان

    -        ساماندهی صنف از طریق جذب و بازرسی

    -        بررسی و تطبیق شرایط عمومی و اختصاصی جهت عضویت در سازمان

     

    برنامه جلسات
    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان می باشد.
مجری: پورتال سامان