• زمان ارایه اظهارنامه مالیات مشاغل از تیر به خردادماه تغییر کرد

    کد: 20697
    تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱/۲۴
    منبع خبر: خبرگزاری فارس
    تعداد بازدید: 501
    براساس قانون مالیات های مستقیم، زمان ارایه اظهارنامه مشاغل از تیرماه به خرداد ماه تغییر کرده است و شرط بهره مندی از مزیت های قانون ارایه اظهارنامه به موقع طبق ضوابط است.

    خبرگزاری فارس- طبق ماده 93 قانون درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند، پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل است. همچنین طبق تبصره قانون درآمد شرکت های مدنی و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت های مضاربه در صورتی که عامل یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد، تابع مقررات این فصل است.
    بر اساس این گزارش پس از تعریف مالیات بر درآمد مشاغل، قانون تکالیفی را در این بخش بر عهده مودیان گذاشته است.
    بر اساس ماده 95 صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظف اند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند.
    نکته مهم و قابل توجه برای صاحبان مشاغل که می خواهند مالیات بدهند تغییر زمان اظهارنامه مشاغل است.
    طبق ماده 100 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مودیان موضوع این فصل مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه ای که به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم تا آخر خردادماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده (131) این قانون پرداخت کنند.پیش از این مودیان مشاغل اظهارنامه های خود را تیرماه هر سال به سازمان مالیات ارایه می کردند.
    براساس این گزارش، مودیان مشاغل باید توجه داشته باشند برای استفاده از سیاست های تشویقی، حمایتی و نیز معافیت های مورد نظر قانون باید اظهارنامه مالیات بر درآمد در موعد مقرر قانون ارایه کنند، در غیر این صورت از مزیت های گفته شده بهره مند نخواهند شد.

    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان می باشد.
مجری: پورتال سامان