• معرفی هیات مدیره
   • انجمن مباحثه
   •  
    هیئت مدیره

     

     محمد اطرج
     سمت سازمانی : رئیس هیئت مدیره
     پست الکترونیک : otroj@yahoo.com
     عنوان شرکت : الکترومیزان اندیشه
     تحصیلات : کارشناس مهندسی کامپیوتر
    چکیده سوابق صنفی :

     

     حسین کشایی
     سمت سازمانی : نایب رئیس اول
     پست الکترونیک : keshaei@yahoo.com
     عنوان شرکت : مخابرات اصفهان
     تحصیلات : کارشناس ارشد مدیریت
    چکیده سوابق صنفی:

     

     مهدی پی سپار
     سمت سازمانی : نایب رئیس دوم
     پست الکترونیک : ma.peysepar@gmail.com
     عنوان شرکت : مهندسی به پرداز چهلستون
     تحصیلات: کارشناس مهندسی مکانیک
    چکیده سوابق صنفی:

     

     منیژه سلطان الکتابی
     سمت سازمانی : خزانه دار
     پست الکترونیک : soltani_mn@yahoo.com
     عنوان شرکت : داده پردازی نوید سپاهان
     تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
    چکیده سوابق صنفی:

     

     حمیدرضا ابوطالبی
     سمت سازمانی : عضو هیئت مدیره
     پست الکترونیک : h_aboutalebi@spadana.net
     عنوان شرکت : آریانا گستر اسپادانا
     تحصیلات : کارشناس مهندسی مخابرات
    چکیده سوابق صنفی:

     

     فرشاد احمدی
     سمت سازمانی: عضو هیئت مدیره
     پست الکترونیک : f.ahmadi.te@gmail.com
     عنوان شرکت : مدرن اندیشان ساعی
     تحصیلات: کارشناس ارشد مهندسی صنایع
    چکیده سوابق صنفی:

     

     مرتضی افشار
     سمت سازمانی :عضو هیئت مدیره
     پست الکترونیک : mortezaafshar36@yahoo.com
     عنوان شرکت : داده پرداز شبکیه آیریک
     تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
    چکیده سوابق صنفی :

     

    سعادت پاشا
    سمت سازمانی : عضو هیئت مدیره
    پست الکترونیک : saadat.pasha@gmail.com
    عنوان : مشاور
    تحصیلات: کارشناس مهندسی برق و الکترونیک
    چکیده سوابق صنفی:

     مسعود حیدری
     سمت سازمانی : عضو هیئت مدیره
     پست الکترونیک : Mass_sabz@yahoo.com
     عنوان فروشگاه : سبز رایانه
     تحصیلات : کارشناس مهندسی کامپیوتر
    چکیده سوابق صنفی:

     ماندانا خوروش
     سمت سازمانی : عضو هیئت مدیره
     پست الکترونیک : mandana.khorvash@yahoo.com
     عنوان فروشگاه : فراکار کامپیوتر
     تحصیلات: کارشناس مهندسی برق و الکترونیک
    چکیده سوابق صنفی:

     سید مهدی رضوانی
     سمت سازمانی : عضو هیئت مدیره
     پست الکترونیک : newaminsystem@yahoo.com
     عنوان فروشگاه : نوآوران امین سپاهان
     تحصیلات : کاردان کامپیوتر
    چکیده سوابق صنفی:

     جاوید شهریاری
     سمت سازمانی : عضو هیئت مدیره
     پست الکترونیک : javid@hamsoo.com
     عنوان شرکت : هم افزا طرح فاوا
     تحصیلات: کارشناس مهندسی نفت
    چکیده سوابق صنفی:

     مسعود لطفی
     سمت سازمانی :عضو هیئت مدیره
     پست الکترونیک : lotfimasoud@yahoo.com
     عنوان :مشاور
     تحصیلات: کارشناس مهندسی کامپیوتر
    چکیده سوابق صنفی :

     

     مسعود نژادستاری
     سمت سازمانی : عضو هیئت مدیره
     پست الکترونیک : sattary@chavoosh.com
     عنوان شرکت: چاووش رایانه سپاهان
     تحصیلات: کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر
    چکیده سوابق صنفی:

     جعفر نفیسی
     سمت سازمانی :بازرس
     پست الکترونیک : naficy@yekansoft.com
     عنوان شرکت : مهندسی کامپیوتر یکان
     تحصیلات: کارشناس فیزیک
    چکیده سوابق صنفی :

     

     بابک اسدی دزکی
     سمت سازمانی : عضو علی البدل
     پست الکترونیک : b.asadi92@yahoo.com
     عنوان : مشاور
     تحصیلات: کارشناس مهندسی کامپیوتر
    چکیده سوابق صنفی:

     شهرام شفیعی
     سمت سازمانی : عضو علی البدل
     پست الکترونیک : shafiei@arad.com.co
     عنوان شرکت : بین المللی مهندسی طرح توسعه آراد
     تحصیلات : کارشناس ارشد مهندسی صنایع
    چکیده سوابق صنفی :

     

     مجید کرباسچی
     سمت سازمانی : عضو علی البدل
     پست الکترونیک :info@shawerco.net
     عنوان شرکت : مجتمع ارتباطات پگاه اصفهان(متاکو)
     تحصیلات : کارشناس ارشد مهندسی صنایع
    چکیده سوابق صنفی:

     

     سیامک نیری
     سمت سازمانی : عضو علی البدل
     پست الکترونیک: arasshop@gmail.com
     عنوان فروشگاه : داده پردازی ارس
     تحصیلات: کارشناس مدیریت بازرگانی
    چکیده سوابق صنفی :

     

     ذبیح ا.. کریم پور
     سمت سازمانی : بازرس علی البدل
     پست الکترونیک : karimpour@ican.ir
     عنوان شرکت: آینده سازان کهکشان نرم افزار (آی کن)
     تحصیلات : کارشناس مدیریت صنعتی
    چکیده سوابق صنفی:

     

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان می باشد.
مجری: پورتال سامان