•  
    هیئت مدیره

     

     محمد اطرج
     سمت سازمانی : رئیس هیئت مدیره
     پست الکترونیک : otroj@yahoo.com
     عنوان شرکت : الکترومیزان اندیشه
     تحصیلات : کارشناسی مهندسی کامپیوتر
    چکیده سوابق صنفی :

     

     کاظم آیت اللهی
     سمت سازمانی : نایب رئیس اول
     پست الکترونیک : kazem@basaco.net
     عنوان شرکت : بین المللی انفورماتیک سیستم آوران (باسا )
     تحصیلات : کارشناسی ارشد برق
    چکیده سوابق صنفی:

     

     ایرج فخری نجف آبادی
     سمت سازمانی : نایب رئیس دوم
     پست الکترونیک :info@irisaco.com
     عنوان شرکت : بین المللی مهندسی سیستم‌ها و اتوماسیون (ایریسا)
     تحصیلات: کارشناسی کامپیوتر و آمار
    چکیده سوابق صنفی:

     

     منیژه سلطان الکتابی
     سمت سازمانی : خزانه دار
     پست الکترونیک : soltani_mn@yahoo.com
     عنوان شرکت : داده پردازی نوید سپاهان
     تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
    چکیده سوابق صنفی:

     

     محمدرضااطیابی
     سمت سازمانی : عضو هیئت مدیره
     پست الکترونیک : raminatyabi@yahoo.com
     عنوان شرکت : میکرو کنترل اصفهان
     تحصیلات : کارشناسی مهندسی الکترونیک
    چکیده سوابق صنفی:

     

     احمد امینی
     سمت سازمانی: عضو هیئت مدیره
     پست الکترونیک : amini@amincomputer.com
     عنوان شرکت : مهندسی رایانه امین اصفهان
     تحصیلات: کارشناسی کامپیوتر
    چکیده سوابق صنفی:

     

     محمد کرمانی
     سمت سازمانی :عضو هیئت مدیره
     پست الکترونیک : mohammad@blue-white.co
     عنوان شرکت : فرصت آفرینان خلاق فردا
     تحصیلات: کارشناسی مهندسی برق- مخابرات
    چکیده سوابق صنفی :

     

    مسعود نژادستاری
    سمت سازمانی : عضو هیئت مدیره
    پست الکترونیک : sattary@chavoosh.com
    عنوان شرکت: چاووش رایانه سپاهان
    تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی
    چکیده سوابق صنفی:

     جعفر نفیسی
     سمت سازمانی : عضو هیئت مدیره
     پست الکترونیک : naficy@yekansoft.com
     عنوان شرکت: مهندسی کامپیوتر یکان
     تحصیلات : کارشناسی مهندسی فیزیک
    چکیده سوابق صنفی:

     امین امامیه
     سمت سازمانی : عضو هیئت مدیره
     پست الکترونیک : emamiyeh_rs@yahoo.com
     عنوان فروشگاه : رایانه سیستم
     تحصیلات: کارشناسی فناوری اطلاعات
    چکیده سوابق صنفی:

     حمید کاظمی نجف آبادی
     سمت سازمانی : عضو هیئت مدیره
     پست الکترونیک : KHARAZMI_NA@yahoo.com
     عنوان فروشگاه : کامپیوتر خوارزمی
     تحصیلات : کارشناسی مهندسی الکترونیک
    چکیده سوابق صنفی:

     امید محمدی
     سمت سازمانی : عضو هیئت مدیره
     پست الکترونیک : omid4134@gmail.com
     عنوان فروشگاه: هم افزا طرح فاوا
     تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی عمران
    چکیده سوابق صنفی:

     مسعود لطفی
     سمت سازمانی :عضو هیئت مدیره
     پست الکترونیک : lotfimasoud@yahoo.com
     عنوان :مشاور
     تحصیلات: کارشناسی مهندسی کامپیوتر
    چکیده سوابق صنفی :

     

     نگار مجمع
     سمت سازمانی : عضو هیئت مدیره
     پست الکترونیک : negar.majma@gmail.com
     عنوان: مشاور
     تحصیلات: دکتری مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
    چکیده سوابق صنفی:

     مهدی پی سپار
     سمت سازمانی :بازرس
     پست الکترونیک : ma.peysepar@gmail.com
     عنوان شرکت : مهندسی به پرداز چهلستون
     تحصیلات: کارشناسی مهندسی مکانیک
    چکیده سوابق صنفی :

     

     رسول گلستان پرور
     سمت سازمانی : عضو علی البدل
     پست الکترونیک : golestan@irangate.net
     عنوان شرکت : رسانه اصفهان نت (ایران گیت)
     تحصیلات: کارشناسی مهندسی الکترونیک
    چکیده سوابق صنفی:

     سعید ماجد
     سمت سازمانی : عضو علی البدل
     پست الکترونیک : info@behpajooh.net
     عنوان شرکت : مهندسی الکترونیک وکامپیوتر به پژوه
     تحصیلات : کارشناسی مهندسی برق- الکترونیک
    چکیده سوابق صنفی :

     

     سیدمجتبی حسینی بهشتیان
     سمت سازمانی : عضو علی البدل
     پست الکترونیک :m_beheshtian@yahoo.com
     عنوان فروشگاه: رز اینترنت
     تحصیلات : کارشناسی مهندسی کامپیوتر – نرم افزار
    چکیده سوابق صنفی:

     

     محمد جواد بابایی
     سمت سازمانی : عضو علی البدل
     پست الکترونیک: mjbabaei@yahoo.com
     عنوان : مشاور
     تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر – نرم افزار
    چکیده سوابق صنفی :

     

     مهدی مدنی
     سمت سازمانی : بازرس علی البدل
     پست الکترونیک : madani@arad.com.co
     عنوان شرکت: بین المللی مهندسی طرح توسعه آراد‌
     تحصیلات : کارشناسی فناوری اطلاعات
    چکیده سوابق صنفی:

     

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان می باشد.
مجری: پورتال سامان