•  
    پادکست های مربوط به کنترل کیفی و تست نرم افزار

    با توجه به نیاز روز افزون شرکت های نرم افزاری به مسایل مرتبط با کیفیت و تست نرم افزار، کمیسیون توسعه سیستم های نرم‌افزاری سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان اقدام به برگزاری جلساتی با موضوع فوق نموده است.

       در همین راستا و در جهت اطلاع رسانی از مباحث مطرح شده به اعضای محترم صنف، همچنین متخصصین و همشهریان علاقه مند گزیده ای از مطالب ارایه شده توسط آقای مهندس مژده به صورت پادکست در دسترس شما قرار داده می شود.

        امید است با اعلام نظرات و پیشنهادات خود  ما را در این حرکت صنفی همراهی نموده و آغازی گردد برای گام های فراتر

      پادکست بخش اول

     این بخش شامل دو پادکست با عناوین: دلایل اهمیت تست نرم افزار و همچنین تشریح لزوم هزینه نمودن در مقوله تست برای شرکت های نرم افزاری می باشد، که در جلسات کمیسیون نرم افزار مورد بررسی قرار گرفته است.

    پادکست بخش دوم

    این بخش شامل دو پادکست با عناوین: برشمردن آیتم های مهم تست نرم افزار و همچنین تعریف شکست نرم افزار می باشد که در جلسات کمیسیون نرم افزار تشریح گردید.

    پادکست بخش سوم

    این بخش شامل دو پادکست با عناوین: تعریف تست نرم افزار و همچنین تشریح تفاوت بین کیفیت نرم افزار و تست نرم افزار می باشد که در جلسات کمیسیون نرم افزار مطرح شده است.

    پادکست بخش چهارم

    این بخش شامل دو پادکست با عناوین: تشریح اشکالات یا باگ های نرم افزاری و همچنین تعریف باگ حیاتی می باشد که در جلسات کمیسیون نرم  افزار عنوان گردیده است.

    پادکست بخش پنجم

    این بخش شامل دو پادکست با عناوین: تشریح نبود معیار مشخصی برای تعریف باگ حیاتی و همچنین دسته بندی کلی تست نرم افزار می باشد که در جلسات کمیسیون نرم افزار مورد بررسی قرار گرفته است.

    پادکست سری ششم

    این بخش شامل دو پادکست با عناوین:تعریف آزمون تست جعبه سیاه و تعریف آزمون تست جعبه سفید می باشد که در جلسات کمیسیون نرم افزار تشریح گردید.

    پادکست بخش هفتم به همراه فرم نظر سنجی

    این پادکست با موضوع چگونگی تضمین کیفیت نرم افزار توسط آزمون جعبه سیاه و جعبه سفید می باشد که در جلسات کمیسیون نرم افزار مورد بررسی قرار گرفته است.

     

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان می باشد.
مجری: پورتال سامان