• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون توسعه سیستم های نرم افزاری

    اهداف و کمیسیون توسعه سیستم های نرم افزاری:

    بررسی مشکلات و نیازهای صنعت نرم افزار و ارایه راه حل در جهت رفع آنها

    پیشنهاد و پیگیری حرکتهای موثر جهت ارتقاء فعالیت های نرم افزاری

     

     

     

    برنامه جلسات
    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان می باشد.
مجری: پورتال سامان