• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون آموزش و پژوهش

    اهداف و وظایف کمیسیون آموزش و پژوهش:

    برگزاری سمینارها، همایش ها و دوره های آموزشی برای توانمندسازی اعضای سازمان و مشتریان اعضا

    تقویت فضای پژوهش و تحقیق و توسعه در کسب و کار اعضا

    برگزاری و کمک به برگزاری رویدادهای تخصصی آموزشی در حوزه کارآفرینی فناوری اطلاعات

    برقراری ارتباط با مراکز آموزشی، دانشگاهی و پژوهشی

    تهیه و تدوین استانداردهای مورد نیاز در زمینه های پژوهشی و آموزشی

    هماهنگی اعضا برای ساماندهی و توسعه کسب و کار خدمات آموزش تخصصی

    برنامه جلسات
    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    تست1 تا
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان می باشد.
مجری: پورتال سامان