• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون اینترنت و کسب و کار های نوین

    اهداف و وظایف کمیسیون اینترنت و کسب و کارهای نوین:

    ساماندهی و توسعه کسب و کار شرکت های ارائه خدمات اینترنتی

    ایجاد همگرایی و رقابت سالم جهت ارتقا سطح کیفی خدمات اینترنتی

    حمایت از شرکتهای دارای پروانه از اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(شرکتها و کوچکترها)

    ایجاد تعامل بین سازمان نظام صنفی رایانه ای استان و اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت  ارتباطات زیر ساخت، شرکت مخابرات و سایر سازمانهای ذیربط

    ساماندهی با رویکرد کمک به تسهیل توسعه و تشکیل کسب و کارهای نوین

    ساماندهی و توسعه فعالیت های برون سپاری و جمع سپاری

    برنامه ریزی در جهت توسعه و هم افزایی اعضا در حوزه هوش مصنوعی، شهر هوشمند و کلان داده ها و خدمات ابری و اینترنت اشیاء

    برنامه ریزی و سیاست گذاری جهت توسعه سرمایه گذاری در کسب و کارهای نوین حوزه فناوری اطلاعات

    سیاست گذاری جهت حمایت از اعضا نظام صنفی رایانه ای جهت نوآوری در مدل کسب و کار

    برنامه جلسات
    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان می باشد.
مجری: پورتال سامان