• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون امور صنفی و رفاهی

    اهداف و وظایف کمیسیون امور صنفی و رفاهی:

    تنظیم روابط بین اعضای صنف و کارفرمایان و دفاع از حقوق اجتماعی وحرفه ای صنف

    تحقق جایگاه قانونی نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان درسازمانها و نهادهای استان در راستای قانون حمایت از پدید‌آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

    بررسی و تحلیل شرایط عمومی (مقررات و ضوابط) حاکم بر صنف و شفاف سازی قوانین موجود جهت برخورد با سوء استفاده کنندگان از این حرفه

    ارائه راهکار جهت استفاده بهینه ازتوان فنی اعضای صنف

    جمع بندی و ارائه تعرفه های خدمات فنی- تخصصی انفورماتیک

    تدوین فرمهای استاندارد قراردادهای مختلف پشتیبانی، سخت افزار، نرم افزار و شبکه

    استانداردسازی فرآیندها در شرکتها و فرهنگ سازی و آگاهی دادن به مشتریان این صنف

    برنامه ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ فناوری اطلاعات و ارتباطات

    ارایه برنامه های رفاهی وانعقاد قراردادهای فرهنگی- رفاهی برای اعضا

    برنامه جلسات
    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان می باشد.
مجری: پورتال سامان